کربن مولکولارسیو

کربن مولکولارسیو یا مولکولارسیو کربنی(CMS)، یک نوع جاذب بر پایه کربن می باشد که جذب سطحی بیشتری، نسبت به اکتیوکربن داراست و بیشترین کاربرد را در جداسازی اکسیژن و نیتروژن در واحدهای PSA جهت افزایش خلوص نیتروژن را داراست. کربن مولکولارسیو ها در سایزهای مختلف موجود می باشد.

کاربرد‌:

مزایا:

شرکت تنسر پارس صنعت اولین تامین کننده های کربن مولکولارسیو آلمانی در گریدهای مختلف با تضمین عملکرد می باشد.