مولکولارسیو 5A

مولکولارسیو 5A که از تبادل یونی بدست می آید دارای حفراتی به اندازه حدودا ۵ آنگستروم میباشد که در این صورت مولکول ھایی با قطر مولکولی کمتر از ۵ آنگستروم را جذب می کند.از جملهخ این مواد میتوان به مولکول آب اشاره کرد

از جمله کاربرد هاي قابل ذکر مولکولارسیو 5A :

1. رطوبت زدایی در دستگاه هاي تهویه
2. نم زدایی و حذف CO2از گاز طبیعی
3. همچنین حذف هیدروکربن ها، آمونیاك و متانول از جریان هاي گازي
4. استفاده در دستگاه هاي PSA و TSA
5. استفاده در واحد هاي تولید گاز اکسیژن ، نیتروژن ، هیدروژن و گازهاي خنثی

مزایای انتخاب این محصول:

1. طول عمر بالا
2. ظرفیت جذب رطوبت بالا
3. مقاوم در برابر سایش و فشار
4. ضمانت عملکرد

با توجه به نیاز ھمیشگی بازار به مولکولاسیو ، 5A این کالا در انبار این شرکت موجود می باشد