مولکولارسیو 4A

یک زئولیت نوع A با حفره ھایی به قطر ۴انگستروم ، مناسب برای نم زدایی و حذف CO2از گاز طبیعی، رطوبت زدایی از ھوای فشرده ، گازھای اتمسفریک ، CNG و LPG و ھمچنین حذف ھیدروکربن ھا،آمونیاک و متانول از جریان ھای گازی می باشد. مولکولارسیو 4A کروی، در سایزھای مختلف با توجه به نیاز مصرف کننده قابل تامین است

کاربردھا :

• رطوبت زدایی از ھوای فشرده
• رطوبت زدایی از مایعات آلی و ھیدروکربن ھای اشباع شده
• رطوبت زدایی از گازھایی مایع مانند پروپان و بوتان
• رطوبت زدایی از گازھا مانند ھیدروژن ، نیتروژن ، ھلیوم ، آرگون و …

مزایای انتخاب این محصول :

1. طول عمر بالا
2. ظرفیت جذب رطوبت بالا
3. مقاوم در برابر سایش و فشار
4. ضمانت عملکرد

با توجه به نیاز ھمیشگی بازار به مولکولاسیو ، 4Aاین کالا در انبار این شرکت موجود می باشد