مولکولارسیو3A

مولکولارسیو یا همان غربال هاي مولکولی موادي با ساختار سه بعدي از آلومینوسیلیکات ها هستند که داراي ساختار متخلخل با حفرات واندازه اي زئولیت ها به کمک ریز منافذها، می توانند به صورت انتخاب شده مواد مختلف را جذب کنند. این مواد بر اساس اندازه ي منظم ویکنواخت می باشند. با توجه به ابعاد حفرات، در سایز هاي 3 تا 10 آنگستروم دسته بندي میشوند. مولکولارسیو، 3Aکه از تبادل یونی با پتاسیم بدست می آید ، داراي حفراتی به اندازه حدودا 3آنگستروم می باشد که در این صورت مولکول هایی با قطر مولکولی کمتر از 3آنگستروم مانند مولکول آب را جذب می کند اما هیدروکربن هاي اشباع نشده و الکلهاي بسیار قطبی مانند متانول و اتانول را حذف نمی کند

از جمله کاربرد هاي قابل ذکر مولکولارسیو 3A :

1. رطوبت زدایی در دستگاه هاي تهویه
2. رطوبت زدایی در پنجره هاي 2 جداره
3. رطوبت زدایی از گاز طبیعی و هوا
4. حذف آلاینده هاي مختلف نظیر ترکیبات گوگردي، نیتروژن دار، کرین دي اکسید.... از جریان هاي مختلف

مزایاي انتخاب این محصول :

1. طول عمر بالا
2. ظرفیت جذب رطوبت بالا
3. مقاوم در برابر سایش و فشار
3. ضمانت عملکرد

با توجه به نیاز همیشگی بازار به مولکولاسیو ، 3Aاین کالا در انبار این شرکت موجود می باشد