زئولیت اکسیژن ساز

زئولیت های اکسیژن ساز، مولکولارسیوهای متخلخل متشکل از سیلیکا و آلومینا هستند که برای تغلیظ اکسیژن در دستگاه های اکسیژن ساز خانگی و بیمارستانی مورد استفاده قرار می گیرد. زئولیت های اکسیژن ساز آلمانی در دو سایز مختلف موجود می باشد.