آلومینای فعال

آلومینای فعال که به نام اکتیو آلومینا ) (ACTIVATED ALUMINA نیز شناخته می شود ، ماده ای بسیار متخلخل است که می تواند انواع مایعات و گازھا را بدون تغییر در حالت ساختاری خود جذب نماید. با توجه به ظرفیت بالای جذب، به عنوان یکی از مواد جاذب رطوبت ھوا نیز، مورد استفاده قرار می گیرد.از این محصول در صنعت برای جذب آلاینده ھای موجود در جریان گاز و مایع استفاده می شود و ھمچنین این ماده را می توان پر مصرف ترین ماده جاذب رطوبت در صنعت دانست

ویژگی ھای این محصول:

1. استحکام بالا
2. مقاوم در برابر شوک ھای حرارتی
3. مقاوم در برابر مواد شیمیایی
4. قدرت جذب بسیار بالا
5. سطح ویژه بالا
5. قابلیت احیا مجدد

کاربرد ھای این محصول:

1. رطوبت گیری
2. حذف آلاینده ھا
3. حذف ترکیبات ھالوژنی
4. جذب ھیدروژن پر اکسید
5. کاتالیست در واحدھای واحد سولفورریکاوری ) - (SRUدھیدراسیون الکلھا - ایزومریزاسیون الفینھا

شرکت تنسر پارس با یک دھه سابقه ھمکاری با شرکتھای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، پالایشگاه، فولاد و .... آمادگی تامین آلومینا فعال برندھای معتبر آمریکایی و اروپایی و ھمچنین الومینا فعال ساخت ایران و چین را دارد با توجھه به نیاز ھمیشگی بازار با این جاذب ، آلومینا فعال ) اکتیو آلومینا( در انبار این شرکت موجود می باشد